(Re)Prezentare și formare

Context & Nevoi   

Organizație multinațională, care beneficiază de conținut tehnic atât de la grupul internațional, cât și prin prisma experților locali, a identificat nevoia de a dezvolta competența experților locali. Totul pentru a livra training către proprii colegi, într-un mod interactiv, astfel încât progresul întregii organizații să fie accelerat.

Conținutul serviciilor fiind unul specializat – taxe, audit, contabilitate, iar rolul de bază al celor care activează și în calitate de trainer fiind de manager sau consultant senior, nevoia reală se afla la jumătatea drumului între Train the Trainer și Abilități de prezentare.

Proiect

Un program format din 2 module de teorie și practică, plus un modul exclusiv de practică.

Dezvoltarea de competențe a fost realizată pe 3 coordonate: Conținut – (re)design, Training (livrare) și Trainer (persoana)

Rezultate

Creșterea gradului de participare cu succes a angajaților la evenimente externe companiei.

Creșterea numărului și a calității trainingurilor interne.

Domeniul de activitate: Servicii de consultanță financiară, contabilitate, taxe

Beneficiari directi: Manageri și Consultanți Seniori

Durata totală: 1 lună

Subiecte Comunicare, Intrebari, Abilități de prezentare, Abilitati de facilitare, Design de continuț

Alte proiecte dezvoltate pentru același client: Program de formare de competențe de Business Development pentru Manageri și Consultanți Seniori.

Clientul a spus

„Conștientizare este cuvant”Mulțumesc că ești un model pentru ceea ce predai – faci ce ne spui nouă să facem și ne arăți cum să punem nevoile participanților în centrul activității.”

Domeniul de activitate