Molecule L

Context & Nevoi

Organizația trecuse deja prin mai multe transformări, atât divizare și reducere a activității, cât și creștere bruscă, astfel că o mai strânsă colaborare bazată pe înțelegerea rolurilor era necesară.   

Proiect

Un program modular de training, în care fiecare angajat era liber să își aleagă modulele la care vrea sa participe, care a adresat subiectele identificate, chiar cu ajutorul beneficiarilor direcți. Astfel, nevoile au fost grupate în 5 module, iar modelul de implementare a fost mix & match.

Rezultate

Noi comportamente adoptate în interacțiunile interne, între colegi și în relația cu clienții.

Un proces mai rapid de feedback si feedforward la final de an.

”Am identificat petele oarbe și un context în care să ducem mai departe lecțiile în organizație”.

Domeniul de activitate: Vânzări auto noi și rulate + Service

Beneficiari direcți: Angajați cu rol de interacțiune directă cu clienții

Durata totală: 9 luni

Subiecte Comunicare, Intrebari, Feedback/ Feedforward, Ego

Clientul a spus

”Mulțumim pentru modul cum ne-ai înțeles”.

Domeniul de activitate